Citax REGELT UW LEERLINGENVERVOER IN DE REGIO’S Tiel EN Tiel

Citax verzorgt in opdracht van diverse gemeenten dagelijks het vervoer van schoolkinderen naar diverse onderwijsinstellingen in de regio’s Tiel en Tiel. Dit zijn veelal scholen waar speciaal onderwijs wordt aangeboden. 

CONTACT

BENT U GEPENSIONEERD EN WILT U GRAAG EEN VASTE ROUTE RIJDEN MET EEN TAXI OF EEN BUSJE? NEEM CONTACT OP !

WILT U GRAAG OP ÉÉN OF TWEE DAGEN PER WEEK EEN GEZELLIGE CHAUFFEUR ZIJN VOOR ONZE PASSAGIERS ?
BEL OF MAIL ONS !

BEN JE JONG EN WIL JE NAAST JE STUDIE WAT BIJVERDIENEN ALS TAXI-TIJGER ? JOIN US !

GELD NODIG NAAST JE STUDIE EN GOED IN REGELEN EN PLANNEN ? KOM OP ONZE CENTRALE WERKEN !
WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOU !

HOE REGELT U HET LEERLINGENVERVOER?

Leerlingenvervoer wordt collectief geregeld door de gemeente waarin u woont. Of het vervoer van uw kind wordt toegewezen aan Citax is afhankelijk van uw woonplaats en de schoolbestemming. Wij bedienen onze diensten in onder meer de gemeenten Tiel, Buren, Tiel, Geldermalsen, Nederbetuwe, Neerijnen, Lingewaal, Utrecht, Nieuwegein en Vianen.


De uitvoering van het vervoer verloopt volgens voorschriften die door de gemeenten contractueel met ons zijn vastgelegd. In deze contracten is onder andere beschreven aan welke eisen onze chauffeurs en voertuigen moeten voldoen, hoe lang een rit maximaal mag duren en hoe er wordt omgegaan met opstapplaatsen.

Neem contact op voor meer informatie

REGELS OMTRENT LEERLINGENVERVOER

Om de uitvoering van het vervoer vlot te laten verlopen gelden er een aantal spelregels:

  • Ziek- en betermeldingen dienen telefonisch te worden gedaan. Bel hiervoor naar 0345 - 51 44 44;

  • Bij een ziekmelding zal onze chauffeur pas weer komen nadat uw betermelding is ontvangen;

  • Een leerling wordt alleen opgehaald en afgezet op een met de ouder afgestemd adres.

TAXIPASPOORT

Het taxipaspoort geeft de chauffeur informatie over bijzonderheden zoals epilepsie, ADHD, astma of andere zaken waar tijdens de uitvoering van de rit rekening mee dient te worden gehouden. U kunt een recente foto toevoegen, medische informatie vermelden en tips met betrekking tot de omgang vermelden. Dit stelt onze chauffeur in staat de juiste acties te ondernemen in het geval van eventuele calamiteiten.


Het taxipaspoort is niet verplicht, maar dient te worden beschouwd als een hulpmiddel. We willen hiermee de mogelijkheid bieden om net dat kleine beetje extra te kunnen doen voor uw leerling. Onze chauffeurs zullen u erg dankbaar zijn. 

Lees meer over het taxipaspoort